Sağa Dayalı Resim

Değerlerimiz

Anasayfa » Değerlerimiz

Değerlerimiz, mükemmel liderlik yolculuğumuzda bizim ilham kaynağımız, yol göstericimiz ve sınırlarımızdır.

Dürüstlük,
Mükemmellik,
Şeffaflık,
Hesap verebilirlik,
Sorumluluk,
Adillik,
Eleştirel düşünme,
Hoşgörü,
Kararlılık,
Yenilik,
Vatanseverlik ve
Saygı derneğimizin tüm faaliyetlerinde temel değerlerimizi oluşturmaktadır.