Sağa Dayalı Resim

Eğitim Modüllerimiz

Anasayfa » Eğitim Modüllerimiz
NoModül Adı
MLA1 Öğrencilerin Akademik, Sosyal ve Kariyer Gelişimlerini Sağlama Eğitimi
MLA2 Bilimsel Araştırma Temelli Öğrencilerin Başarısını Artırma Eğitimi
MLA3 STEM Eğitim Liderliği Yapma Eğitimi 
MLA4 Eğitim ve Okul Liderliğinde Yasal ve Etik Konuları Bilme ve Uygulama Eğitimi 
MLA5 Kanıta Dayalı Okul Bütçesinin Planlanmasını Yapma ve Yönetme Eğitimi  
MLA6 Okul Liderlerinin(Yönetici, Öğretmen, Öğrenci) Mesleki Gelişimlerini Sağlama ve Onları Değerlendirme Eğitimi 
MLA7 Eğitimde Sosyal Adalet ve Fırsat Eşitliği Sağlama Eğitimi 
MLA8 Etkili İletişim Becerilerine Sahip Olma Eğitimi 
MLA9 Eğitimde Uzaktan ve Çevrimiçi Etkili Uygulamalar Yapma Eğitimi 
MLA10 Etkili Okul, Aile ve Toplum İşbirliğini Sağlama Eğitimi
MLA11 Yapıcı ve Onarıcı Eğitimsel Disiplin Programları Uygulama Eğitimi
MLA12 Sosyal ve Duygusal Olarak Güçlü Çocukları Yetiştirme Eğitimi  
MLA13 Öğrenci ve Okul Başarısına Odaklı Kapsamlı Liderlik Yapma Eğitimi 
MLA14 Zorlu Öğretmen, Personel, Veli ve Öğrenci Davranışlarını Başarıyla Yönetme Eğitimi 
MLA15 Öğrenci ve Okul Başarısını Artırmada; Uluslararası Eğitim Liderliği, Politika ve Uygulamalarını Kullanma Eğitimi
MLA16 Çağdaş Eğitim Liderliği Gelişim Perspektiflerini Bilme ve Uygulama Eğitimi 
MLA17 Hayata, Mesleğe ve Kariyer Hayatına Çocukları Hazırlama Eğitimi 
MLA18 Eğitimde Mükemmel Liderlik Eğitimi
MLA19 Okulda Yaşam Becerileri ve Karakter Eğitimi Programları Uygulama Eğitimi 
MLA20 Veriye Dayalı Analizlerle Okulu Yönetme Eğitimi 
MLA21 Ulusal ve Uluslararası Kriz Ortamlarında Okulu Yönetme Eğitimi 
MLA22 Uzaktan Eğitim Sırasında, Aileler ve Öğrenciler İle Etkili İletişim Eğitimi  
MLA23 Uzaktan Eğitim Sırasında, Öğretmenler ve Okul Personeli İle Etkili İletişim Kurmak ve Öğrenci Başarısı İçin Ortak Çalışma Eğitimi 
MLA24 Uzaktan Eğitim Sırasında, Öğrencilerin Sosyal ve Duygusal İhtiyaçlarını Karşılama Eğitimi  
MLA25 Okul İçin Liderlik Standartları Koyma ve Uygulama Eğitimi 
MLA26 Güçlü Okul Kültürü Oluşturma ve Uygulama Eğitimi    
MLA27 Ulusal ve Uluslararası Proje Yazma ve Proje Liderliği Yapma Eğitimi   
MLA28 Dijital Bilgi Liderliği Yapma Eğitimi  
MLA29 Çatışmaları Yönetme Eğitimi 
MLA30 Zamanı Etkili Yönetme Eğitimi 
MLA31 İnsan Kaynaklarını Etkili Yönetme ve Öğretmenleri Güçlendirme Eğitimi 
MLA32 Yönetimde Duygusal Emeği Kullanma Eğitimi 
MLA33 Sistem Liderliği Yapma Eğitimi 
MLA34 Eğitim Programları Geliştirmek, Uygulamak ve Değerlendirme Eğitimi 
MLA35 Etik Karar Verme Eğitimi  
MLA36 Kültürel Değerlere Duyarlılık Eğitimi 
MLA37 
Okullarda Ölçme Değerlendirme Eğitimi 
MLA38Okullarda Belirsizliği Yönetme Eğitimi Modülü