Sağa Dayalı Resim

Kurucu

Anasayfa » Kurucu

Doç. Dr. Erkan KIRAL, 2000 yılında Anadolu Üniversitesi, İşletme Fakültesi’nden, 2002 yılında 19 Mayıs Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. 2007 yılında Kırıkkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Tanımlanmış Görevleri İçin Zaman Kullanma Biçemleri” başlıklı tezini vererek yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi ve Politikası Anabilim Dalı, Eğitim Yönetimi ve Teftişi programından “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Mükemmeliyetçilik Algısı ve Kontrol Odağı İle İlişkisi” başlıklı tezi ile doktor unvanını aldı. 2017 yılında Anadolu Üniversitesi, Adalet Bölümü tamamladı. 2013 yılında yardımcı doçent olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalında göreve başladı, 2017 doçent oldu.
Doç. Dr. KIRAL’ın kamuda geçirdiği 30 yıllık çalışma hayatında “işi en iyi yapma isteği/beklentisi” onun yaşamını derinden etkilemiş, teorik çalışmalarında da bu birikimlerin etkisi “Mükemmellik Arayışı” olarak kendini göstermiştir. Nitekim özlemini duyduğu teori ve uygulamayı birleştirerek Türk kültürüne özgü “Mükemmel Liderlik Yaklaşımını” ortaya çıkarmıştır. Mükemmel liderliğin uluslararası bir değer olması için “Mükemmel Liderlik” projesi hazırlamıştır. Mükemmel Liderlik konulu TÜBİTAK projesi ile konuk öğretim üyesi olarak Dayton Üniversitesi’nde Eylül 2019 itibari ile görevlendirilmiştir. Liderlik araştırmalarının görece merkezi olarak kabul edilen Ohio’da Liderlik Merkezinde mükemmel liderlik ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.
Doç. Dr. KIRAL ortaya koyduğu Eğitimde Mükemmel Liderlik Projesi ile Mükemmel Liderlik Akademisi’nin bağımsız bir kuruluş olarak 1 Ocak 2020 yılında kurulmasını sağlamıştır. Ancak Kurucu lider olduğu Mükemmel Liderlik Akademisi’nin çalışmalarını 30 Ağustos 2020 tarihi itibari ile genel başkanı olduğu Mükemmel Liderlik Derneği çatısı altına taşımıştır. Mükemmel liderlik ile ilgili tamamlanmış projeleri, devam eden bir projesi ve danışmanı olduğu bir doktora çalışması bulunmaktadır. Bununla birlikte eğitim bilimleri alanında pek çok çalışması ve projesi olup, üç derginin editörlüğünü ve pek çok derginin hakemliğini yapmaktadır. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak Lisans ve Lisansüstü düzeyde çeşitli dersler vermekle birlikte asıl ilgi alanı kendini içinde bulduğu, yaşamım dediği ve ortaya koyduğu “Mükemmel Liderlik” tir. Doç. Dr. KIRAL’ın felsefesi “Kendine yapılmasını istemediğin bir şeyi başkasına yapma” olup, vizyonu ise “HEP DAHA İYİYE”…. sizlerle’ dir.