Sağa Dayalı Resim

TRB ORTADOĞU ANADOLU BÖLGESİNE İLİŞKİN BULGULAR

Anasayfa » TRB ORTADOĞU ANADOLU BÖLGESİNE İLİŞKİN BULGULAR

Okul yöneticilerinin mesleki gelişim eğitim ihtiyaçlarına yönelik İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması [NUTS] Düzey 1’e göre TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesindeki (Bingöl, Bitlis, Elâzığ, Hakkâri, Malatya, Muş, Tunceli, Van) eğitim örgütlerinde görevli personelin (n=11.976) verdikleri yanıtlara göre oluşan puanların betimsel istatistikleri Tablo XX.’de verilmiştir.

Tablo X. TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesinde Eğitim Örgütlerinde Görevli Personelin Görüşlerine Göre Okul Yöneticilerinin Mesleki Gelişim Eğitim İhtiyaçları Düzeyi Betimsel İstatistikleri

Eğitim İhtiyaçlarıSsSıralama
12. Sosyal ve duygusal olarak güçlü çocuklar yetiştirmek4.44.991.
36. Aktif öğrenme tekniklerini kullanmak4.41.912.
07. Eğitimde sosyal adalet ve fırsat eşitliği sağlamak4.411.073.
08. Etkili iletişim becerilerine sahip olmak4.381.054.
31. İnsan kaynaklarını etkili yönetmek ve öğretmenleri güçlendirmek4.36.995.
30. Zamanı etkili yönetmek4.351.026.
35. Etik karar vermek4.351.087.
17. Hayata, mesleğe ve kariyer hayatına çocukları hazırlamak4.341.018.
10. Öğrencilerin başarısını artırmak için etkili okul-aile-toplum işbirliğini sağlamak4.321.079.
11. Okulda güvenli ve saygılı öğrenme ortamı yaratmak için yapıcı ve onarıcı eğitimsel disiplin programları uygulamak4.321.0310.
26. Güçlü okul kültürü oluşturmak ve uygulamak4.321.0211.
04. Eğitim ve okul liderliğinde yasal ve etik konuları bilmek ve uygulamak4.281.0212.
18. Eğitimde mükemmel liderlik için okulda yapı, süreç ve işlevlere yönelik tedbirler bilmek ve uygulamak4.27.9613.
19. Okulda yaşam becerileri ve karakter eğitimi programları uygulamak4.271.0214.
29. Çatışmaları yönetmek4.251.0315.
23. Uzaktan eğitim sırasında, öğretmenler ve okul personeli ile etkili iletişim kurmak ve öğrenci başarısı için ortak çalışmak4.251.0216.
21. Ulusal ve uluslararası kriz ortamlarında okulu yönetmek4.23.9817.
37. Okulun gelir-gider / finans kaynaklarını yönetmek4.231.0318.
22. Uzaktan eğitim sırasında, aileler ve öğrenciler ile etkili iletişim kurmak4.221.0519.
14. Zorlu öğretmen, personel, veli ve öğrenci davranışlarını başarıyla yönetmek4.221.1120.
13. Öğrenci ve okul başarısına odaklı kapsamlı liderlik yapmak4.201.0821.
16. Çağdaş eğitim liderliği gelişim perspektiflerini bilmek ve uygulamak4.201.0222.
24. Uzaktan eğitim sırasında, öğrencilerin sosyal ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak4.181.0223.
15. Uluslararası eğitim liderliği, politika ve uygulamalarını öğrenci ve okul başarısını arttırmak için tanımak ve kullanmak4.161.0324.
05. Kanıta dayalı okul bütçesinin planlanmasını yapmak ve yönetmek4.161.1125.
34. Eğitim programları geliştirmek, uygulamak ve değerlendirmek4.141.0526.
06. Okul liderlerinin(yönetici, öğretmen, öğrenci) mesleki gelişimlerini sağlamak ve onları değerlendirmek4.121.1227.
01. Kapsamlı okul danışmanlığı modeli kullanarak öğrencilerin akademik, sosyal ve kariyer gelişimlerini sağlamak4.111.2028.
02. Bilimsel araştırma temelli müdahale (SRBI) kullanarak tüm çalışma başarısını artırmak4.07.9729.
25. Okul için liderlik standartları koymak ve uygulamak4.061.0830.
09. Eğitimde uzaktan ve çevrimiçi uygulamalar yapmak4.011.0731.
33. Sistem liderliği yapmak3.991.1032.
32. Yönetimde duygusal emeği kullanmak3.981.1133.
27. Ulusal ve uluslararası proje yazmak ve proje liderliği yapmak3.981.0634.
28. Dijital bilgi liderliği yapmak3.971.0635.
20. Veriye dayalı analizlerle okulu yönetmek3.961.0936.
03. STEM eğitim liderliği yapmak3.911.0137.

n= 11.976 Tablo XX.’de görülebileceği gibi Ortadoğu Anadolu Bölgesinde eğitim örgütlerinde görevli personelin görüşlerine göre okul yöneticilerinin mesleki gelişim eğitim ihtiyaçlarına yönelik maddeler arasında görece en üst düzeyde olan “12. Sosyal ve duygusal olarak güçlü çocuklar yetiştirmek” (X̄=4.44) ve görece en düşük düzeyde olan “03. STEM eğitim liderliği yapmak” (X̄=3.91) maddeleridir. Ortadoğu Anadolu Bölgesinde eğitim örgütlerinde görevli personelin görüşlerine göre okul yöneticilerinin mesleki gelişim eğitim ihtiyaçlarına yönelik maddeler incelendiğinde tüm maddelerin “önemli ihtiyaçtır” veya “çok önemli ihtiyaçtır” düzeyinde olduğu anlaşılmıştır.